A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2007. június 7.,

csütörtök


 

70. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XLVI. tv.
A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az1944.évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről
4955
25/2007. (VI. 7.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról éskölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól
4956
26/2007. (VI. 7.) EüM r.
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
4956
5/2007. (MK 70.) EüM ut.
Az Egészségbiztosítási Felügyelet SzervezetiésMűködési Szabályzatáról
4963

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.