A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7861903. látogatója

Budapest

2007. június 15.,

péntek


 

75. szám


 

Ára: 2478,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LXI. tv.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
5268
137/2007. (VI. 15.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet módosításáról
5326
58/2007. (VI. 15.) GKM r.
A MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet megszüntetéséről és jogutódlásáról
5330
59/2007. (VI. 15.) GKM r.
A Budai MÁV Kórház megszüntetéséről és jogutódlásáról
5332
26/2007. (VI. 15.) OKM r.
A bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról
5332
27/2007. (VI. 15.) OKM r.
A Klebelsberg Kuno ösztöndíjról
5333
28/2007. (VI. 15.) OKM r.
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól
5335
20/2007. (VI. 15.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló, Kisinyovban, 2006. december 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 43/2007. (III. 14.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépéséről
5339
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
5340
 
Közlemény a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező felső- és közoktatási intézményekről
5342
 
A Közigazgatási ésElektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
5374

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.07.09.