A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380469. látogatója

Budapest

2007. június 20.,

szerda


 

77. szám


 

Ára: 2289,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LXII. tv.
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
5404
2007: LXIII. tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
5404
2007: LXIV. tv.
A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról
5405
2007: LXV. tv.
Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
5416
141/2007. (VI. 20.) Korm. r.
Egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5420
142/2007. (VI. 20.) Korm. r.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
5421
143/2007. (VI. 20.) Korm. r.
Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
5422
48/2007. (VI. 20.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról
5423
26/2007. (VI. 20.) HM r.
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól
5425
21/2007. (VI. 20.) KvVM r.
A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről
5449
54/2007. (VI. 20.) OGY h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
5450
55/2007. (VI. 20.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
5450
56/2007. (VI. 20.) OGY h.
„Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáról
5451
39/2007. (VI. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5451
40/2007. (VI. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5478
41/2007. (VI. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5494
42/2007. (VI. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5500
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
5504
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
5504
 
Helyesbítés
5504

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.