A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7859359. látogatója

Budapest

2007. június 26.,

kedd


 

80. szám


 

Ára: 3045,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: LXX. tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
5581
2007: LXXI. tv.
Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
5581
2007: LXXII. tv.
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról
5590
2007: LXXIII. tv.
Egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
5593
2007: LXXIV. tv.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
5596
2007: LXXV. tv.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
5615
146/2007. (VI. 26.) Korm. r.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
5656
147/2007. (VI. 26.) Korm. r.
Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
5669
148/2007. (VI. 26.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
5671
149/2007. (VI. 26.) Korm. r.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5672
150/2007. (VI. 26.) Korm. r.
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5673
151/2007. (VI. 26.) Korm. r.
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
5674
152/2007. (VI. 26.) Korm. r.
A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
5685
49/2007. (VI. 26.) FVM r.
Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről
5688
15/2007. (VI. 26.) ÖTM r.
A közigazgatási hivatalokat és a kormányzati szervezetalakítást érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5692
13/2007. (VI. 26.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
5694
24/2007. (VI. 26.) SZMM r.
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
5695
57/2007. (VI. 26.) OGY h.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról
5696
58/2007. (VI. 26.) OGY h.
A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
5697
59/2007. (VI. 26.) OGY h.
Az audiovizuális média szabályozásának reformjáról
5697
123/2007. (VI. 26.) KE h.
A 133/2006. (VII. 11.) KE határozat módosításáról
5697
124/2007. (VI. 26.) KE h.
Államtitkár kinevezéséről
5698
42/2007. (VI. 26.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
5698
21/2007. (VI. 26.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, Ljubljanában 2007. április 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXV. törvény 2–3.§-a ideiglenes alkalmazásáról
5698
10/2007. (MK 80.) PM ut.
A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2006. (MK 94.) PM utasítás módosításáról
5699

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.07.04.