A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2007. július 10.,

kedd


 

92. szám


 

Ára: 3234,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CI. tv.
A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról
6932
2007: CII. tv.
A szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
6934
182/2007. (VII. 10.) Korm. r.
A központi elektronikus szolgáltató rendszerről
6947
59/2007. (VII. 10.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
7046
67/2007. (VII. 10.) GKM–EüM–FVM–SZMM e. r.
A vendéglátó termékek előállításának feltételeiről
7047
16/2007. (VII. 10.) PM–HM e. r.
Egyes katonai vonatkozású PM–HM együttes rendeletek módosításáról
7053
50/2007. (VII. 10.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
7054
22/2007. (VII. 10.) KüM h.
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1)és(4)bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamintamegállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII.törvény 2–4.§-ai és 8.§-a hatálybalépéséről
7061
 
A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok 2007. évi I. ütemű támogatásáról
7061
 
Helyesbítés
7075

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.