A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380510. látogatója

Budapest

2007. július 18.,

szerda


 

95. szám


 

Ára: 588,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
185/2007. (VII. 18.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
7124
186/2007. (VII. 18.) Korm. r.
Váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről
7130
187/2007. (VII. 18.) Korm. r.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól
7133
188/2007. (VII. 18.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (VI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7139
189/2007. (VII. 18.) Korm. r.
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Magyar Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról szóló 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7139
68/2007. (VII. 18.) GKM r.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
7142
30/2007. (VII. 18.) HM r.
A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet módosításáról
7143
37/2007. (VII. 18.) IRM–PM e. r.
A fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott költségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló 2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet módosításáról
7144
144/2007. (VII. 18.) KE h.
Rendőr altábornagyi előléptetésről
7145
145/2007. (VII. 18.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
7145
146/2007. (VII. 18.) KE h.
Bíró felmentéséről
7145
147/2007. (VII. 18.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
7145
1056/2007. (VII. 18.) Korm. h.
Az európai területi együttműködés célkitűzés operatív programjainak, valamint az előcsatlakozási támogatási eszközből támogatott operatív programok elfogadásáról
7146
1057/2007. (VII. 18.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007. júliusban induló két konstrukciójáról
7146
52/2007. (VII. 18.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
7147
53/2007. (VII. 18.) ME h.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának kinevezéséről
7147
54/2007. (VII. 18.) ME h.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgató-helyettesének kinevezéséről
7147
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
7147

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.