A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2007. július 20.,

péntek


 

96. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2007. (VII. 20.) IRM r.
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról
7156
148/2007. (VII. 20.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
7156
149/2007. (VII. 20.) KE h.
Vezérőrnagyi előléptetésről
7157
23/2007. (VII. 20.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munkamás területein tárgyú, Brémában, 2007.március31-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007.éviXCVI. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
7157
24/2007. (VII. 20.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten, 2005.május12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 255/2005. (XII. 6.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
7158
25/2007. (VII. 20.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és Ukrajna között amagyar–ukrán államhatár rendjéről, ahatárkérdésekben való együttműködésről éskölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995.május 19-én aláírt Szerződés 2. cikk 3. pontja alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár új redemarkációs okmányai kihirdetéséről szóló 2007. évi VIII. törvény 2. §-a ésmelléklete hatálybalépéséről
7158
26/2007. (VII. 20.) KüM h.
Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989.november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2007. évi XXXIV. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
7158
 
Az Országos Választási Bizottság 163/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7159
 
Az Országos Választási Bizottság 164/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7160
 
Az Országos Választási Bizottság 165/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7160
 
Az Országos Választási Bizottság 166/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7161
 
Az Országos Választási Bizottság 167/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7162
 
Az Országos Választási Bizottság 168/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7163
 
Az Országos Választási Bizottság 169/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7164
 
Az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7165
 
Az Országos Választási Bizottság 171/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7166
 
Az Országos Választási Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7167
 
Az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7168
 
Az Országos Választási Bizottság 174/2007. (VII. 18.) OVB határozata
7169
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2007. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
7170
 
Helyesbítés
7170
 
Hivatalos Értesítő (2007/29. szám) HÉ 1481–1560

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.