A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298557. látogatója

Budapest

2007. július 25.,

szerda


 

98. szám


 

Ára: 4557,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
191/2007. (VII. 25.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7205
192/2007. (VII. 25.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III.13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7206
193/2007. (VII. 25.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok által 2002–2005. években jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
7209
194/2007. (VII. 25.) Korm. r.
Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
7211
38/2007. (VII. 25.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
7216
39/2007. (VII. 25.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
7242
17/2007. (VII. 25.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001. (VI. 15.) PM rendelet módosításáról
7377
 
Az Országos Választási Bizottság 176/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7378
 
Az Országos Választási Bizottság 177/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7378
 
Az Országos Választási Bizottság 178/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7379
 
Az Országos Választási Bizottság 179/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7380
 
Az Országos Választási Bizottság 180/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7380
 
Az Országos Választási Bizottság 181/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7381
 
Az Országos Választási Bizottság 182/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7381
 
Az Országos Választási Bizottság 183/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7382
 
Az Országos Választási Bizottság 184/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7383
 
Az Országos Választási Bizottság 185/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7384
 
Az Országos Választási Bizottság 186/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7385
 
Az Országos Választási Bizottság 187/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7385
 
Az Országos Választási Bizottság 188/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7386
 
Az Országos Választási Bizottság 189/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7387
 
Az Országos Választási Bizottság 190/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7387
 
Az Országos Választási Bizottság 191/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7388
 
Az Országos Választási Bizottság 192/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7388
 
Az Országos Választási Bizottság 193/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7389
 
Az Országos Választási Bizottság 194/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7389
 
Az Országos Választási Bizottság 195/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7390
 
Az Országos Választási Bizottság 196/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7391
 
Az Országos Választási Bizottság 197/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7391
 
Az Országos Választási Bizottság 198/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7392
 
Az Országos Választási Bizottság 199/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7392
 
Az Országos Választási Bizottság 200/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7393
 
Az Országos Választási Bizottság 201/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7393
 
Az Országos Választási Bizottság 202/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7394
 
Az Országos Választási Bizottság 203/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7394
 
Az Országos Választási Bizottság 204/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7395
 
Az Országos Választási Bizottság 205/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7395
 
Az Országos Választási Bizottság 206/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7396
 
Az Országos Választási Bizottság 207/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7396
 
Az Országos Választási Bizottság 208/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7397
 
Az Országos Választási Bizottság 209/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7397
 
Az Országos Választási Bizottság 210/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7398
 
Az Országos Választási Bizottság 211/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7398
 
Az Országos Választási Bizottság 212/2007. (VII. 23.) OVB határozata
7399
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
7399
 
Helyesbítés
7401

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.