A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351476. látogatója

Budapest

2008. július 16.,

szerda


 

104. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
183/2008. (VII.16.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6372
8/2008. (VII. 16.) ME r.
A miniszterelnök eseti helyettesítéséről
6374
29/2008. (VII. 16.) EüM r.
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamintazivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.(VI.24.) NM rendelet módosításáról
6375
1047/2008. (VII. 16.) Korm. h.
A Magyarországi Református Egyház ésaMagyarországi Evangélikus Egyház számára a2008. évben rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
6378
1048/2008. (VII. 16.) Korm. h.
A Mező Ferenc Sportközalapítvány alapító okiratánakmódosításáról
6386
54/2008. (VII.16.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
6386
55/2008. (VII.16.) ME h.
A Mező Ferenc Sportközalapítvány kuratóriumi tagjának kinevezéséről
6386
31/2008. (VII.16.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAmerikaiEgyesült Államok Kormánya közöttaz ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008.éviXXXV.törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
6387
32/2008. (VII.16.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAmerikaiEgyesült Államok Kormánya között akutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek azOroszországi Föderációba történő visszaszállításának támogatásáról és annak finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 179/2008. (VII. 5.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
6387
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2006. évi módosított pénzügyi beszámolója
6388
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2007. évi módosított pénzügyi beszámolója
6389

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.