A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2008. július 18.,

péntek


 

105. szám


 

Ára: 3690,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
184/2008. (VII. 18.) Korm. r.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6397
185/2008. (VII. 18.) Korm. r.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
6397
88/2008. (VII. 18.) FVM r.
Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról
6398
89/2008. (VII. 18.) FVM r.
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának ésfelhasználásának engedélyezéséről, valamint anövényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004.(V.15.)FVM rendelet módosításáról
6399
90/2008. (VII. 18.) FVM r.
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
6405
17/2008. (VII. 18.) HM r.
A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
6431
12/2008. (VII. 18.) SZMM r.
A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről ésazelszámolás szabályairól szóló 13/2006.(XII.27.)SZMM rendelet módosításáról
6513
1049/2008. (VII. 18.) Korm. h.
Az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos feladatokról
1050/2008. (VII. 18.) Korm. h.
Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram átalakításáról
6519
 
Az Országos Választási Bizottság 8/2008. (VII. 16.) OVB állásfoglalása a szavazást követő napra vonatkozó munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresetről
6519
 
Az Országos Választási Bizottság 210/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6520
 
Az Országos Választási Bizottság 211/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6520
 
Az Országos Választási Bizottság 212/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6521
 
Az Országos Választási Bizottság 213/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6521
 
Az Országos Választási Bizottság 214/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6522
 
Az Országos Választási Bizottság 215/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6522
 
Az Országos Választási Bizottság 216/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6523
 
Az Országos Választási Bizottság 217/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6524
 
Az Országos Választási Bizottság 218/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6524
 
Az Országos Választási Bizottság 219/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6525
 
Az Országos Választási Bizottság 220/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6525
 
Az Országos Választási Bizottság 221/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6526
 
Az Országos Választási Bizottság 222/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6527
 
Az Országos Választási Bizottság 223/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6527
 
Az Országos Választási Bizottság 224/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6528
 
Az Országos Választási Bizottság 225/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6528
 
Az Országos Választási Bizottság 226/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6529
 
Az Országos Választási Bizottság 227/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6529
 
Az Országos Választási Bizottság 228/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6530
 
Az Országos Választási Bizottság 229/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6531
 
Az Országos Választási Bizottság 230/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6531
 
Az Országos Választási Bizottság 231/2008. (VII. 16.) OVB határozata
6532
 
Hivatalos Értesítő (2008/29. szám) HÉ 4073–4328
6532

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.