A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299866. látogatója

Budapest

2008. július 24.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
187/2008. (VII. 24.) Korm. r.
A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI.törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról
6620
91/2008. (VII. 24.) FVM–EüM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
6624
92/2008. (VII.24.) FVM–KvVM e. r.
A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták ésaveszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I.18.)FVM–KvVMegyüttes rendelet módosításáról
6640
93/2008. (VII. 24.) FVM r.
A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről
6641
94/2008. (VII. 24.) FVM–SZMM e. r.
A pálinka és a törkölypálinka előállításának és jelölésének szabályairól
6645
14/2008. (VII. 24.) KHEM r.
Egyes hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek hatályonkívül helyezéséről
6646
8/2008. (VII. 24.) NFGM r.
Egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6647

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.