A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2008. július 25.,

péntek


 

109. szám


 

Ára: 895,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2008. (VII. 25.) EüM r.
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól
6652
95/2008. (VII. 25.) FVM r.
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól
6665
96/2008. (VII. 25.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból aszaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007.(VI.28.) FVM rendelet módosításáról
6673
97/2008. (VII. 25.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
6678
9/2008. (VII. 25.) NFGM r.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről
6688
3/2008. (VII. 25.) ÖM r.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet módosításáról
6689
 
Tárgymutató a 2008. június hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/30. szám) HÉ 4329–4496

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.