A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299969. látogatója

Budapest

2008. szeptember 18.,

csütörtök


 

135. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2008. (IX. 18.) IRM r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről
14802
19/2008. (IX. 18.) IRM r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
14814
20/2008. (IX. 18.) IRM r.
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
14838
106/2008. (IX. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
14839
107/2008. (IX. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
14843
108/2008. (IX. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
14845
81/2008. (IX. 18.) OGY h.
A Demokrácia Nemzetközi Napjáról
14846
82/2008. (IX. 18.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
14847
83/2008. (IX. 18.) OGY h.
A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról
14847
65/2008. (IX. 18.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
14847
66/2008. (IX. 18.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
14848
40/2008. (IX. 18.) KüM h.
Az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény felmondásáról és a becikkelyezéséről szóló 1939. évi I. törvény hatályának vesztéséről
14848

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.