A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380505. látogatója

Budapest

2008. október 1.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: 1970,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LII. tv.
Az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
15738
240/2008. (X. 1.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
15740
241/2008. (X. 1.) Korm. r.
A nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi kiegészítő emeléséről
15742
242/2008. (X. 1.) Korm. r.
A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről
15743
4/2008. (X. 1.) MeHVM r.
A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (V. 8.) MeHVM rendelet módosításáról
15744
128/2008. (X. 1.) FVM r.
Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról
15745
129/2008. (X. 1.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet módosításáról
15750
130/2008. (X. 1.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
15750
131/2008. (X. 1.) FVM r.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
15803
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (5/2008. BJE szám)
15810

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.