A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2008. október 3.,

péntek


 

142. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2008. (X. 3.) EüM r.
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
15819
132/2008. (X. 3.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról
15825
120/2008. (X. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
15825
104/2008. (X. 3.) OGY h.
Országgyűlési biztos választásáról
15828
105/2008. (X. 3.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
15828
106/2008. (X. 3.) OGY h.
A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
15828
107/2008. (X. 3.) OGY h.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról
15829
205/2008. (X. 3.) KE h.
A Nemzeti Sporttanács elnökének kinevezéséről
15830
69/2008. (X. 3.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövő bizottságban kormányzati képviselők megbízásának visszavonásáról, illetve új képviselők delegálásáról
15830
70/2008. (X. 3.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektor megbízásáról
15830
71/2008. (X. 3.) ME h.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjai kinevezéséről
15831
41/2008. (X. 3.) KüM h.
„A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar–ukrán határszakaszon” című egyezmény kihirdetéséről szóló 147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének a hatálybalépéséről
15831
289/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15831
290/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15832
291/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15833
292/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15833
293/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15834
294/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15835
295/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15835
296/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15836
297/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15836
298/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15837
299/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15837
300/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15838
301/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15839
302/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15839
303/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15840
304/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15840
305/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15841
306/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15841
307/2008. (X. 3.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
15842
 
Hivatalos Értesítő (2008/40. szám) HÉ 6773–6956

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.