A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299119. látogatója

Budapest

2008. november 7.,

péntek


 

158. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXIII. tv.
Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról éselkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005.május16-ánkelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ésmegakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI.törvény módosításáról
19302
144/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez éskorszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletesfeltételeiről
19336
145/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
19343
146/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (deminimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X.1.) FVM rendelet módosításáról
19343
147/2008. (XI. 7.) FVM r.
A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX.24.) FVM rendelet módosításáról
19344
148/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokrészletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV.17.)FVMrendelet módosításáról
19344
29/2008. (XI. 7.) PM r.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál aközszolgálati jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatokról
19345
3/2008. (XI. 7.) TNM r.
A tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 6/2003. (VI.20.) MeHVM rendelet módosításáról
19363
 
Hivatalos Értesítő (2008/45. szám) HÉ 7629–8028

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.