A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2008. november 26.,

szerda


 

167. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXV. tv.
A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
20384
2008: LXXVI. tv.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
20393
154/2008. (XI. 26.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
20408
155/2008. (XI. 26.) FVM r.
Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról
20411
156/2008. (XI. 26.) FVM r.
A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
20411
11/2008. (XI. 26.) ÖM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
20412
144/2008. (XI. 26.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
20433
47/2008. (XI. 26.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 4/2008. (I. 19.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
20467

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.