A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300674. látogatója

Budapest

2008. december 5.,

péntek


 

172. szám


 

Ára: 895,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
157/2008. (XII. 5.) FVM r.
A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
20816
35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM e. r.
A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól
20825
25/2008. (XII. 5.) NFGM–KHEM e. r.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet, közreműködő szervezetként való kijelöléséről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
20843
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2008. PJE szám)
20844
1076/2008. (XII. 5.) Korm. h.
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
20846
48/2008. (XII. 5.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, 2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 144/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2–3. §-ai hatálybalépéséről
20847
 
Hivatalos Értesítő (2008/49. szám) HÉ 8701–8876

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.04.02.