A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300674. látogatója

Budapest

2008. december 9.,

kedd


 

174. szám


 

Ára: 3045,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LXXX. tv.
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról
20858
2008: LXXXI. tv.
Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
20878
2008: LXXXII. tv.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
20944
288/2008. (XII. 9.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
20968
289/2008. (XII. 9.) Korm. r.
A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
20969
290/2008. (XII. 9.) Korm. r.
Egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás, valamint az egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás értelmezését célzó memorandum egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
20971
7/2008. (XII. 9.) MeHVM r.
A televíziókészülékek digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló 6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM együttes rendelet módosításáról
20973
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2008. KPJE szám)
20973
1077/2008. (XII. 9.) Korm. h.
A Gazdasági Egyeztető Fórum létrehozásáról szóló 1052/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
20975
1078/2008. (XII. 9.) Korm. h.
Az MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram, valamint az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról
20976
49/2008. (XII. 9.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 282/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 2–3. §-ai hatálybalépéséről
20976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.04.02.