A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2008. december 22.,

hétfő


 

188. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
312/2008. (XII. 22.) Korm. r.
Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről, és a változások átvezetésének szabályairól
24742
313/2008. (XII. 22.) Korm. r.
A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
24743
314/2008. (XII. 22.) Korm. r.
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet módosításáról
24750
315/2008. (XII. 22.) Korm. r.
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
24758
316/2008. (XII. 22.) Korm. r.
A független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
24759
17/2008. (XII. 22.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
24759
166/2008. (XII. 22.) FVM r.
A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról
24760
35/2008. (XII. 22.) OKM r.
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet módosításáról
24793
33/2008. (XII. 22.) PM r.
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról
24794
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (2/2008. KPJE szám)
24796
1087/2008. (XII. 22.) Korm. h.
Az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről
24799

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.