A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351502. látogatója

Budapest

2008. december 31.,

szerda


 

193. szám


 

Ára: 16805,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
354/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, aközművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
26351
355/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
26351
356/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
26355
357/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
26371
358/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
26375
359/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási ésellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26383
360/2008. (XII. 31.) Korm. r.
Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26392
361/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
26398
362/2008. (XII. 31.) Korm. r.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
26403
9/2008. (XII. 31.) MeHVM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26535
56/2008. (XII. 31.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról éskölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüMrendelet módosításáról
26535
27/2008. (XII. 31.) HM r.
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
26711
36/2008. (XII. 31.) IRM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26717
30/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre éslétesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
26718
31/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi LVI.törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
26734
32/2008. (XII. 31.) KvVM r.
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
26745
33/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
26750
34/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A felszíni vizek megfigyelésének ésállapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004.(XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
26755
35/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról
26771
36/2008. (XII. 31.) KvVM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26784
45/2008. (XII. 31.) KHEM r.
Az atomerőműben, valamint a kutató és oktató atomreaktorban foglalkoztatott munkavállalók szakirányú képzéséről, továbbképzéséről ésazatomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 49/1998.(VI. 25.) IKIM–MKM együttes rendelet módosításáról
26784
46/2008. (XII. 31.) KHEM r.
A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosításáról
26791
47/2008. (XII. 31.) KHEM r.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
26801
29/2008. (XII. 31.) NFGM–PM e. r.
A 2007–2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból ésaKohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
26804
30/2008. (XII. 31.) NFGM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26809
38/2008. (XII. 31.) OKM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26809
16/2008. (XII. 31.) ÖM–MeHVM e. r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26810
17/2008. (XII. 31.) ÖM r.
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26810
18/2008. (XII. 31.) ÖM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a katasztrófavédelmi szerveknél történő végrehajtásáról
26812
49/2008. (XII. 31.) PM r.
A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről éstartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
26819
50/2008. (XII. 31.) PM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.éviXXXIII. törvénynek a pénzügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történővégrehajtásáról
26948
21/2008. (XII. 31.) SZMM r.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
26954
22/2008. (XII. 31.) SZMM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.éviXXXIII.törvény végrehajtásáról
26956
4/2008. (XII. 31.) TNM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról
26963
1092/2008. (XII. 31.) Korm. h.
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
26976
 
Hivatalos Értesítő (2008/54. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.