A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299973. látogatója

Budapest

2008. április 8.,

kedd


 

58. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
82/2008. (IV. 8.) Korm. r.
A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről
2976
83/2008. (IV. 8.) Korm. r.
A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről
2994
13/2008. (IV. 8.) EüM r.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet módosításáról
3009
21/2008. (IV. 8.) ÖTM r.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának államitámogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007.(VII.30.) MeHVM rendelet módosításáról
3012
37/2008. (IV. 8.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3013
16/2008. (IV. 8.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek működéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3021
15/2008. (IV. 8.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésaLitvánKöztársaság Kormánya között azegymásnevében a vízumok kiadásában, valamintabiometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, Vilniusban, 2007.november20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXXVIII. törvény 2–3.§-ának hatálybalépéséről
3021
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
3022
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
3027

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.