A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299978. látogatója

Budapest

2008. április 29.,

kedd


 

68. szám


 

Ára: 5195,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
97/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A kormányzati szerkezet megváltozásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
3785
98/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló Megállapodáshoz fűzött 1. számú Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
3807
99/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
3808
100/2008. (IV. 29.) Korm. r.
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet módosításáról
3809
101/2008. (IV. 29.) Korm. r.
Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről
3810
102/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról
3813
103/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről
3814
104/2008. (IV. 29.) Korm. r.
A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület megszüntetésével összefüggő egyes kormányrendelet-módosításokról
3815
2/2008. (IV. 29.) ME r.
Az egészségügyi miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
3816
3/2008. (IV. 29.) ME r.
A gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
3816
4/2008. (IV. 29.) ME r.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
3817
5/2008. (IV. 29.) ME r.
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
3817
57/2008. (IV. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból akertészet korszerűsítésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
3818
58/2008. (IV. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból akertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
3821
59/2008. (IV. 29.) FVM r.
Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
3829
9/2008. (IV. 29.) IRM r.
Az elektronikus cégbejegyzési eljárás éscégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006.(V.18.) IM rendelet módosításáról
3856
24/2008. (IV. 29.) ÖTM r.
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint atelekalakítási és azépítészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.)ÖTM rendelet módosításáról
3858
25/2008. (IV. 29.) ÖTM r.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
3858
61/2008. (IV. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3949
62/2008. (IV. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3951
115/2008. (IV. 29.) KE h.
Miniszteri és államtitkári megbízatások lemondás miatti megszűnésének megállapításáról
3955
1025/2008. (IV. 29.) Korm. h.
A Kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat és egyes más kormányhatározatok módosításáról
3955
1026/2008. (IV. 29.) Korm. h.
Az informatikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3956
2/2008. (MK 68.) ME ut.
A Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról
3958
 
Pályázati felhívás az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére
3960
 
Felhívás a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv akadálymentesített változatának közzétételéről
3976
 
Hivatalos Értesítő (2008/18. szám) HÉ 2441–2584

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.