A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2008. június 18.,

szerda


 

89. szám


 

Ára: 2185,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XXVII. tv.
Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
5340
2008: XXVIII. tv.
Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
5341
2008: XXIX. tv.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény módosításáról
5349
2008: XXX. tv.
A Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
5350
2008: XXXI. tv.
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
5369
2008: XXXII. tv.
A közraktározásról szóló 1996.évi XLVIII.törvény módosításáról
5375
2008: XXXIII. tv.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekről
5382
160/2008. (VI.18.) Korm. r.
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007.(X.19.)Korm. rendelet módosításáról
5384
6/2008. (VI. 18.) KHEM r.
A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
5384
7/2008. (VI. 18.) KHEM r.
A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról
5394
1/2008. (VI. 18.) ÖM r.
Az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési feladatairól
5394
87/2008. (VI. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5397
88/2008. (VI. 18.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5419
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2008. július1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
5421
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
5421
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
5422
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
5424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.