A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372413. látogatója

Budapest

2008. június 20.,

péntek


 

91. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XXXIV. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
5540
2008: XXXV. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
5546
15/2008. (VI. 20.) HM r.
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó HM rendeletek módosításáról
5553
12/2008. (VI. 20.) IRM r.
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
5558
45/2008. (VI. 20.) ME h.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízatásának megszűnéséről
5560
46/2008. (VI. 20.) ME h.
Főiskolai tanár kinevezéséről, főiskolai rektor felmentéséről és megbízásáról
5561
47/2008. (VI. 20.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
5561

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.