A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2009. augusztus 19.,

szerda


 

116. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet
A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
32336
111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet
Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
32337
12/2009. (VIII. 19.) HM rendelet
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról
32338
32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet
A Rendõrségnél rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról
32347
12/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet
A Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl
32348
13/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet
A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl
32350
14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet
Az egyes környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról
28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
32351
29/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
32357
24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos módosításáról
32376
83/2009. (VIII. 19.) KE határozat
Rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl
35000
84/2009. (VIII. 19.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
35002
1138/2009. (VIII. 19.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról
35003
63/2009. (VIII. 19.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a védelmi területen történõ együttmûködésrõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
35003

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.