A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380478. látogatója

Budapest

2009. október 6.,

kedd


 

142. szám


 

Ára: 6795 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
37770
219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
A „Húsz éves a Köztársaság Díj” alapításáról
37795
128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
Az állatgyógyászati termékekről
37796
15/2009. (X. 6.) HM–EüM együttes rendelet
A hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága elbírálásának rendjéről
37890
53/2009. (X. 6.) IRM–PM együttes rendelet
Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet módosításáról
37960
54/2009. (X. 6.) IRM rendelet
A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
37961
52/2009. (X. 6.) KHEM rendelet
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
37962
53/2009. (X. 6.) KHEM rendelet
A földgázárakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
37963
18/2009. (X. 6.) PM rendelet
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről
37966
23/2009. (X. 6.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
37972
1167/2009. (X. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj-és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
37974

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.