A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372415. látogatója

Budapest

2009. november 23.,

hétfő


 

166. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet
A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről
42216
31/2009. (XI. 23.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
42219
41/2009. (XI. 23.) EüM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
42220
63/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról
42222
64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet
A közúti járművek bontásának feltételeiről
42225
27/2009. (XI. 23.) PM rendelet
A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
42228
1199/2009. (XI. 23.) Korm. határozat
Az új Polgári Törvénykönyv hatályosulását vizsgáló Monitoring Bizottság létrehozásáról
42277

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.