A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380503. látogatója

Budapest

2009. november 30.,

hétfő


 

172. szám


 

Ára: 7875 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
43013
9/2009. (XI. 30.) KüM rendelet
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet módosításáról
43025
32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet
A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről
43026
28/2009. (XI. 30.) PM rendelet
Egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról
43205
95/2009. (XI. 30.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjai megbízatásának meghosszabbításáról, valamint új tagok megbízásáról
43236
453/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43236
454/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43238
455/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43239
456/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43240
457/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43241
458/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43242
459/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43243
460/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43244
461/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43245
462/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43246
463/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43247
464/2009. (XI. 30.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
43248

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.