A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380475. látogatója

Budapest

2009. február 25.,

szerda


 

22. szám


 

Ára: 4095,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2009. (II. 25.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4658
3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
4659
10/2009. (II. 25.) FVM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
4663
11/2009. (II. 25.) FVM rendelet
Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet módosításáról
4682
4/2009. (II. 25.) KHEM–EüM együttes rendelet
A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról
4684
5/2009. (II. 25.) KHEM rendelet
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
4685
6/2009. (II. 25.) OKM rendelet
A helyi önkormányzatok által fenntartott kőszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról
4686
6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról
4687
7/2009. (II. 25.) ÖM rendelet
Az Európai Parlament tagjai 2009. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
4740
19/2009. (II. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4766
20/2009. (II. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4773
1020/2009. (II. 25.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
4779

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.