A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2009. március 6.,

péntek


 

27. szám


 

Ára: 6525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi II. törvény
A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
5019
48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról
5028
49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet
Az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről
5036
50/2009. (III. 6.) Korm. rendelet
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
5036
51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes Programról
5039
15/2009. (III. 6.) FVM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
5043
16/2009. (III. 6.) FVM rendelet
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet módosításáról
5058
17/2009. (III. 6.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból aNatura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatásrészletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVMrendelet módosításáról
5064
18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról
5065
19/2009. (III. 6.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló 95/2008.(VII.25.) FVM rendelet módosításáról
5076
20/2009. (III. 6.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból amezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008.(IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
5077
21/2009. (III. 6.) FVM rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
5078
4/2009. (III. 6.) IRM rendelet
A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról
5080
8/2009. (III. 6.) KHEM rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 21/2008.(VIII.22.)KHEM rendelet módosításáról
5085
9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet
A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról
5086
9/2009. (III. 6.) OKM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
5100
10/2009. (III. 6.) OKM rendelet
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
5149
11/2009. (III. 6.) OKM rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
5164
11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről
5164
23/2009. (III. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5190
24/2009. (III. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
5204
10/2009. (III. 6.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
5206
11/2009. (III. 6.) KE határozat
Nyugállományú tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
5206
12/2009. (III. 6.) KE határozat
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
5206
13/2009. (III. 6.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
5207
1022/2009. (III. 6.) Korm. határozat
A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New York-ban elfogadott Egyezményben részes állammá váláshoz szükséges bejelentésről
5207
1023/2009. (III. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5207
1024/2009. (III. 6.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
5208
1025/2009. (III. 6.) Korm. határozat
Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5208
10/2009. (III. 6.) ME határozat
Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság Magyar Tagozata elnökének kinevezéséről
5208
11/2009. (III. 6.) ME határozat
A felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUS II.) szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5208
 
Hivatalos Értesítő (2009/9. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.