A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369710. látogatója

Budapest

2009. március 10.,

kedd


 

28. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi III. törvény
A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről
5218
2009.évi IV.törvény
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
7204
2009. évi V. törvény
Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
7208
2/2009. (III. 10.) KvVM rendelet
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos ésbizalmas munkaköreinek megállapításáról ésanemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról
7208
3/2009. (III. 10.) KvVM rendelet
A 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
7210
2/2009. (III. 10.) KüM rendelet
A külügyminiszter által adományozható elismerésekről
7219
12/2009. (III. 10.) ÖM rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól szóló 6/2008. (X. 8.) ÖM rendelet módosításáról
7222

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.