A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372414. látogatója

Budapest

2009. március 12.,

csütörtök


 

29. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
52/2009. (III. 12.) Korm. rendelet
A „Márciusi Ifjak Díj – a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
7230
53/2009. (III. 12.) Korm. rendelet
Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7230
54/2009. (III. 12.) Korm. rendelet
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7231
10/2009. (III. 12.) KHEM rendelet
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban, továbbá a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
7232
13/2009. (III. 12.) ÖM rendelet
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet címerhasználatáról
7235
14/2009. (III. 12.) ÖM rendelet
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról
7235
3/2009. (III. 12.) PM rendelet
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet és az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
7235
6/2009. (III. 12.) SZMM rendelet
A rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet módosításáról
7238
25/2009. (III. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7238
26/2009. (III. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7240
27/2009. (III. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7241
28/2009. (III. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7243
1/2009. (III. 12.) OGY politikai nyilatkozat
A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történt csatlakozása 10. évfordulója alkalmából
7244
19/2009. (III. 12.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
7244
20/2009. (III. 12.) OGY határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
7245
1026/2009. (III. 12.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
7245

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.