A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2009. január 9.,

péntek


 

3. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2009. (I. 9.) Korm. rendelet
Sármellék országos jelentőségű polgári repülőtéren állandó nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító légi határátkelőhely megnyitásáról
7
1/2009. (I. 9.) FVM rendelet
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról
7
1/2009. (I. 9.) IRM–KüM együttes rendelet
külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1973. (XII. 29.) IM–KüM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
8
1/2009. (I. 9.) KüM rendelet
külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól
8
1/2009. (I. 9.) AB határozat
Alkotmánybíróság határozata
10
1/2009. (I. 9.) ME határozat
iskolai rektor felmentéséről
13
1/2009. (I. 9.) KüM határozat
Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról szóló 2008. évi LIV.törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
13
2/2009. (I. 9.) KüM határozat
Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolyvölgyes és Malé Kosihy települések térségében felépítésre kerülő hallépcső létesítése és üzemeltetése céljából történő ideiglenes igénybevételről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 18/2008. (II. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
14
1/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
14
2/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
15
3/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
15
4/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
16
5/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
16
6/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
17
7/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
17
8/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
18
9/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
18
10/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
19
11/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
19
12/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
20
13/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
20
14/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
21
15/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
21
16/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
22
17/2009. (I. 9.) OVB határozat
Országos Választási Bizottság határozata
22

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.