A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2009. április 22.,

szerda


 

56. szám


 

Ára: 5445,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről
14678
13/2009. (IV. 22.) EüM rendelet
Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól
14679
4/2009. (IV. 22.) HM rendelet
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
14681
5/2009. (IV. 22.) HM rendelet
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról
14683
12/2009. (IV. 22.) NFGM rendelet
Egyes közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
14683
22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
14685
11/2009. (IV. 22.) SZMM rendelet
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
15308
17/2009. (IV. 22.) ME határozat
Szakállamtitkárok kinevezéséről
15459
 
Tárgymutató a 2009. március hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.