A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2009. május 14.,

csütörtök


 

67. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XXX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
16136
2009. évi XXXI. törvény
A Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról
16136
2009. évi XXXII. törvény
Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről
16138
2009. évi XXXIII. törvény
A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
16150
2009. évi XXXIV. törvény
A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
16151
105/2009. (V. 14.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet deregulációval összefüggő módosításáról
16161
106/2009. (V. 14.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
16162
107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet
Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi XXVIII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
16169

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.