A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2009. június 3.,

szerda


 

75. szám


 

Ára: 1665,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
115/2009. (VI. 3.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
17168
15/2009. (VI. 3.) MNB rendelet
A „Bánki Donát” emlékérme kibocsátásáról
17174
14/2009. (VI. 3.) IRM rendelet
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
17175
15/2009. (VI. 3.) IRM rendelet
A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet módosításáról
17204
16/2009. (VI. 3.) IRM rendelet
A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet módosításáról
17204
23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet
A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól
17205
67/2009. (VI. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
17214
1081/2009. (VI. 3.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről
17214
1082/2009. (VI. 3.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
17215
27/2009. (VI. 3.) ME határozat
Szakállamtitkárok kinevezéséről
17216

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.