A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380470. látogatója

Budapest

2009. június 11.,

csütörtök


 

78. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
17424
16/2009. (VI. 11.) MNB rendelet
A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról
17430
68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról
17431
7/2009. (VI. 11.) HM rendelet
A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről
17432
61/2009. (VI. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
17434
70/2009. (VI. 11.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratáról
17438
71/2009. (VI. 11.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
17439
72/2009. (VI. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
17440
1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programból kizárt települési önkormányzatok, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak és part közelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó településeinek szennyvízberuházásaihoz a ,,Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról
17440
1089/2009. (VI. 11.) Korm. határozat
A „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” kiemelt projekt kulturális programjainak megvalósításával és kommunikációs tevékenységével összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáról
17444

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.