A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2009. június 19.,

péntek


 

83. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009.évi XLVII. törvény
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint abűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
17617
131/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
A szakértői nyilvántartó szerv kijelöléséről
17646
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2.konstrukció: „Decentralizált programok ahátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint aTársadalmi Megújulás Operatív Program 1.prioritás 1.1.1.konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról
17646
133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
17652
5/2009. (VI. 19.) MeHVM rendelet
A televíziókészülékek digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló 6/2008. (XI. 27.) MeHVM–KHEM együttes rendelet módosításáról
17657
70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet
A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól
17657
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
17661
21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és aszájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
17694
22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint abűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről
17700
23/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
A bűnügyi nyilvántartásokból akérelmező saját adatairól történő adattovábbítási eljárásért és ahatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
17703
25/2009. (VI. 19.) KHEM rendelet
Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá aközlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet módosításáról
17704
67/2009. (VI. 19.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
17705
1096/2009. (VI. 19.) Korm. határozat
A 2009.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
17731

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.