A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2009. június 25.,

csütörtök


 

87. szám


 

Ára: 3285 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
72/2009. (VI. 25.) FVM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
17912
73/2009. (VI. 25.) FVM rendelet
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
17923
74/2009. (VI. 25.) FVM rendelet
Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
17926
75/2009. (VI. 25.) FVM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint anövényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
17926
27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII.törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól
17957
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról
17958
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről
17971
30/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
A földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 105/2005. (XII. 19.) GKM rendelet módosításáról
17974
31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
17979
20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelet
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
18000
69/2009. (VI. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
18006

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.