A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2009. június 26.,

péntek


 

88. szám


 

Ára: 6255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LVI. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
18016
2009. évi LVII. törvény
Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
18175
137/2009. (VI. 26.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
18191
7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről
18192
1099/2009. (VI. 26.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről
18194
35/2009. (VI. 26.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
18200
 
Tárgymutató a 2009. május hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.