A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380509. látogatója

Budapest

2010. január 28.,

csütörtök


 

10. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2010.0.28.) Korm. rendelet
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
6471
9/2010.0.28.) Korm. rendelet
A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6485
10/2010. (1. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (111.3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (111.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2009. (X11.18.) Korm. rendelet módosításáról
6485
2/2010. (1. 28.) MNB rendelet
A forint- és az eurobankjegyek utánzatáról
6486
3/2010. (1. 28.) MNB rendelet
A forint- és az euroérmék utánzatáról
6489
4/2010.(1.28.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról
6493
5/2010.(1.28.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009.(111.6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (1.24.) FVM rendelet módosításáról
6494
3/2010. (1. 28.) IRM rendelet
A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 14/1999. (X. 22.) IM rendelet módosításáról
6508
5/2010. (1. 28.) ÖM rendelet
A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
6509
6/2010.(1.28.) PM-ÖM együttes rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
6514
8/2010. (1. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7060
9/2010. (1. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7080
10/2010. (I. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7082
11/2010. (I. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7085
1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
7088
1015/2010. (I. 28.) Korm. határozat
Az Oktatásért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
7089
1016/2010. (I. 28.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
7090

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.