A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380486. látogatója

Budapest

2010. június 29.,

kedd


 

109. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi LX. törvény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
21581
2010. évi LXI. törvény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
21583
2010. évi LXII. törvény
A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról
21583
2010. évi LXIII. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
21585
204/2010. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
21586
205/2010. (VI. 29.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
21586
206/2010. (VI. 29.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
21587
1/2010. (VI. 29.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
21588
2/2010. (VI. 29.) NFM-NGM együttes rendelet
Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
21590
45/2010. (VI. 29.) OGY határozat
Köztársasági elnök választásáról
21591
46/2010. (VI. 29.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökének megválasztásáról
21591
47/2010. (VI. 29.) OGY határozat
Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság létrehozásáról
21592
48/2010. (VI. 29.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
21593
49/2010. (VI. 29.) OGY határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2009. éves jelentésének elfogadásáról
21593
1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról
21594
27/2010. (VI. 29.) KüM határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21635
28/2010. (VI. 29.) KüM határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21635

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.