A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380479. látogatója

Budapest

2010. október 12.,

kedd


 

158. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XCIII. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
23338
247/2010. (X. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
23339
1213/2010. (X. 12.) Korm. határozat
A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
23340
11/2010. (X. 12.) BM utasítás
Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról
23340

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.