A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299131. látogatója

Budapest

2010. október 12.,

kedd


 

159. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2010. (X. 12.) MNB rendelet
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról
23342
3/2010. (X. 12.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
23343
21/2010. (X. 12.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról
23346
236/2010. (X. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentéséről
23347
237/2010. (X. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
23347
238/2010. (X. 12.) KE határozat
Rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
23348
239/2010. (X. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
23348
240/2010. (X. 12.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
23349
241/2010. (X. 12.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
23349
1214/2010. (X. 12.) Korm. határozat
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendő szakképzési célú keretmegállapodás jóváhagyásáról
23350
94/2010. (X. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
23350
95/2010. (X. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
23350
42/2010. (X. 12.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékkel, valamint villamos távvezetékkel kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi LIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
23351

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.