A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380470. látogatója

Budapest

2010. november 17.,

szerda


 

175. szám


 

Ára: 1600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
261/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
25127
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
25131
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól
25147
264/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
25152
16/2010. (XI. 17.) HM–KIM együttes rendelet
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
25153
13/2010. (XI. 17.) KIM rendelet
A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
25153
1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról
25154
1243/2010. (XI. 17.) Korm. határozat
A GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról
25155
1244/2010. (XI. 17.) Korm. határozat
A 2011. évi EU soros elnökség lakossági ernyőkommunikációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elfogadott előirányzat nélkül történő megindításának engedélyezéséről
25156
1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról
25156
1246/2010. (XI. 17.) Korm. határozat
Közbeszerzési eljárás elfogadott előirányzat nélkül történő megindításának engedélyezéséről
25157
105/2010. (XI. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
25158
44/2010. (XI. 17.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
25158
663/2010. (XI. 17.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25159
664/2010. (XI. 17.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25160
665/2010. (XI. 17.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25161
666/2010. (XI. 17.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25162
667/2010. (XI. 17.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
25163

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.