A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351504. látogatója

Budapest

2010. december 11.,

szombat


 

188. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXLI. törvény
A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról
27028
2010. évi CXLII. törvény
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény módosításáról
27028
2010. évi CXLIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
27029
2010. évi CXLIV. törvény
Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről
27029
2010. évi CXLV. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
27031
2010. évi CXLVI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről
27031
2010. évi CXLVII. törvény
Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
27035
15/2010. (XII. 11.) NEFMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet módosításáról
27073
16/2010 (XII. 11.) NEFMI–BM együttes rendelet
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
27076
9/2010. (XII. 11.) OVB állásfoglalás
A területi, illetve országos kisebbségi önkormányzati képviselők mandátumáról
27077
298/2010. (XII. 11.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
27078
299/2010. (XII. 11.) KE határozat
Legfőbb ügyész helyettes megbízása alóli felmentésről
27078
300/2010. (XII. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27079
301/2010. (XII. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
27079
698/2010. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
27080
699/2010. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
27080

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.