A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2010. december 23.,

csütörtök


 

197. szám


 

Ára: 15860 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLXIII. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
30127
2010. évi CLXIV. törvény
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
30128
2010. évi CLXV. törvény
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
30130
2010. évi CLXVI. törvény
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
30131
2010. évi CLXVII. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.évi XXIII. törvény módosításáról
30155
2010. évi CLXVIII. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
30156
297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról
30159
298/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
30169
299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
30169
300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
30174
301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről
30175
302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről
30177
303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Innovációs Hivatalról
30185
304/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról, továbbá a károsultak támogatásával összefüggő egyéb szabályokról
30188
305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
30189
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A levegő védelméről
30197
307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
30220
308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
30222
309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30226
310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
30228
311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
30229
312/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
30230
313/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
30230
5/2010. (XII. 23.) ME rendelet
A kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről
30333
12/2010. (XII. 23.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről
30333
12/2010. (XII. 23.) NGM rendelet
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról
30383
18/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban történő határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
30387
19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
30388
30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
30395
31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról
30412
32/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
30501
45/2010. (XII. 23.) VM rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
30505
309/2010. (XII. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
30508
310/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30509
311/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30509
312/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30510
313/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30510
314/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30511
315/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
30511
316/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről és megbízásáról
30512
317/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről és megbízásáról
30512
318/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésről
30513
319/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről és megbízásáról
30513
320/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
30514
321/2010. (XII. 23.) KE határozat
Rendőr vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
30514
1300/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30515
1301/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30515
1302/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30516
1303/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30516
1304/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A 2011. évi népszámlálással összefüggésben többletlétszám biztosításáról
30517
1305/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
Az európai uniós tagságból eredő jogharmonizációs feladatok meghatározásának, programozásának és teljesítésük ellenőrzésének rendjéről szóló 1036/2004. (IV. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
30517
1306/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A jogi iránymutatások felülvizsgálatával összefüggő kormányzati feladatokról
30517
1307/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
Az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról
30518
1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
A Kormány 2011. I. félévi munkatervéről
30520
113/2010. (XII. 23.) ME határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének kinevezéséről
30525
114/2010. (XII. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30525
115/2010. (XII. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
30526
116/2010. (XII. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú egyezmény módosítására, illetve új egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
30526
117/2010. (XII. 23.) ME határozat
A fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak kinevezéséről
30527

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.