A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299133. látogatója

Budapest

2010. december 30.,

csütörtök


 

200. szám


 

Ára: 26090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
31047
2010. évi CLXX. törvény
Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
31209
2010. évi CLXXI. törvény
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
31214
2010. évi CLXXII. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
31249
351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
31537
352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
31546
353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
31547
354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról
31553
355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
31555
356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
31555
357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggő módosításáról
31566
358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
31591
359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
31594
360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról
31631
361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
31642
362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
31646
21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
31647
22/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról
31647
23/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
31648
24/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
31651
25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
31655
26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
31692
27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról
31704
28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.25.