A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380506. látogatója

Budapest

2010. december 31.,

péntek


 

204. szám


 

Ára: 10590 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2010. (XII. 31.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról
32845
16/2010. (XII. 31.) BM rendelet
A hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
32847
31/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
32866
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
32868
33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről
32873
5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet
A konzuli költségekről
32905
24/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról
32910
25/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól szóló 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
33050
26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
33062
27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról
33064
37/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
33100
38/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
Egyes földgáz árakkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
33100
39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
33104
40/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendeletnek, továbbá a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
33115
41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
33116

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.